Skip to main content

7 jouluk. 2020

VikingGenetics Herd of the Year 2020 - Auteen Ahon tila

Auteen Ahon tila valittiin VikingGeneticsin vuoden 2020 tilaksi Suomessa. Tila on innokas genomitestaaja ja avoin uudelle teknologialle. He siirtävät alkioita ja tekevät alkiohuuhteluja, sekä tietenkin, he käyttävät VikingGeneticsin genetiikkaa tilallaan. Auteen Ahon tilan omistavat Jarmo Kallio sekä Sari ja Ari Kantonen Taipalsaarella.

Määrätietoista kehittämistä

Tilan historiassa näkyy suomalaisten lypsykarjatilojen nopea rakenneuudistus. Sarin eteläsavolaiset isovanhemmat ostivat tilan 20-luvulla ja hoitivat maatilamatkailubisneksen rinnalla muutamaa lehmää. Kun Sari ja Ari ottivat tilan haltuun 2001, heillä oli 12 lehmää. Sen jälkeen alkoi määrätietoinen tilan kehittäminen. Sukulais-naapuritilat perustivat MTY:n vuonna 2001 ja pian uudessa yhteisessä navetassa oli 70 lehmää. Viimeisin laajennus valmistui 2015, ja nyt lypsylehmiä on 180. Vanhemmassa navetassa asustavat nykyään hiehot. Ennen lypsy tapahtui kalanruotoasemalla ja nykyään takalypsyssä. Lypsyyn mahtuu kerralla 32 lehmää.

Hyviä tuloksia ja tehokas työnjako
Lehmät ovat pääosin VikingHolsteineja. Viimeisen 12 kuukauden keskituotos on 10 491 kg maitoa, EKM 11 338 kg maitoa, maidon rasvaprosentti on 4,60% ja valkuaisprosentti 3,55%. Ensikot poikivat 24,7 kuukauden iässä ja poikimaväli on 379 päivää. Siemennyksiä tehdään 1,72 tiineyttä kohti. Lehmien keskipoikimakerta on 3,1.

Auteen Ahon tilalla päätökset tehdään yhdessä omistajien kesken, mutta Jarmo on jo vähentämässä työtä siirtyessä vähitellen kohti eläkepäiviä. Hänen vastuullaan on pääasiassa hiehonavetan hoito. Sari ja Ari hoitavat lehmät.

Tilalla on kolme ulkopuolista työntekijää, joista kaksi on lypsyssä mukana ja yhden kanssa Ari huolehtii peltotöistä. Ari siementää itse, ja annokset tilataan omaan siemensäiliöön. Lisänä käytetään Faban Helmi-palvelua eli viiden viikon välein tarkastetaan lehmät poikimisten jälkeen ja tiineydet. Kiimantarkkailun apuna on SenseHub.

Laadukasta apetta

Ruokinnan onnistumisella on iso vaikutus mitä viivan alle jää, Ari toteaa. Viilauksilla saadaan yksilöllisiä tuloksia parannettua. Yksilötasolla onnistumisella on suuret kerrannaisvaikutukset isossa karjassa. Kallio-Kantoset käyttävät ProAgrian ruokintasuunnittelua ja seurantaa tehdään paljon.
Korkeatuottoisille alkukauden lehmille on eri ruokintareseptit kuin loppukauden lypsäville ja umpilehmille. Ruokinta koostuu korkealaatuisesta säilörehusta, mäskistä, rypsistä, murskesäilötystä viljasta, leikkeestä ja kivennäisistä. Omat pellot ovat nurmella ja vilja ostetaan.

Tavoitteena taloudelliset lehmät
Jalostusinnostus on iskostunut tilalle jalostusasiantuntijan Hanneli Jäsken myötä. Tilalla on upeat lehmät, ja siitä kiitos jalostusasiantuntijalle, isäntäväki sanoo painokkaasti. Hanneli tuntee lehmien suvut läpikotaisin, rakennearvostelee ammattitaitoisesti, seuraa tilan raportit ja valitsee juuri oikeat VikingGeneticsin sonnit parituksiin.

Kallio-Kantosten jalostustavoite on taloudellinen lehmä. Hyvä tuotos hyvillä pitoisuuksilla, rakenteellisesti tasalaatuinen eläinaines, hyvät jalat ja terveys. Auteen Ahon tilalla kaikki lehmävasikat genomitestataan, josta on mahtava apu eläinvalinnassa ja uudistuksen suunnittelussa. Lihasiemennysprosentti on noin 40%. He käyttävät myös sukupuolilajiteltua X-Vik-siementä.

Viime vuonna Kallio-Kantoset myivät Auteen Ahon Persikan gNTM +33 (VH Romello) VikingEmbryo alkiotuotantoon. Persikka oli mainio alkiotuottaja. Se tuotti yhteensä 21 huuhtelu- ja 15 OPU-alkiota.

Työ ja vapaa tasapainossa

Sari ja Ari tapasivat Hämeenlinnassa meijeriopistossa ja ovat molemmat bio-ja prosessitekniikan insinöörejä. Koulutuksesta ei ainakaan haittaa ole lypsykarjatilalla, Sari toteaa. On hyvä tietää koko jalostusprosessi alusta alkaen kaupan hyllylle. Tytär on Mustialassa opiskelemassa agrologiksi. Toistaiseksi hän on hieman enemmän kiinnostunut hevosista kuin lehmistä.

Kantoset painottavat, että vapaaillat ovat tärkeitä jaksamisen kannalta. Sarilla on omat posliinimaalaus- ja kielenopiskeluiltansa, ja Arilla lauluharrastus. Hän on myös joissakin luottamustoimissa. Teams-palaverit ovat tuttua lypsyjen välissä.