Skip to main content

Jalostuksen kärjessä

VikingGenetics tuottaa Hollolan sonniasemalla alkioita isäryhmien genomiarvoltaan parhaimmista tyttäristä. Huuhteluissa käytetään uusimpia sonninisiä meiltä ja maailmalta. 

VikingEmbryo-alkio-ohjelman tavoitteena on lyhentää lehmien sukupolvenväliä tuottamalla jälkeläisiä jo hiehoista. Lehmien sukupolvenväli on tavallisesti noin neljä vuotta, mutta hiehojen alkiohuuhteluohjelmalla sukupolvenväli lyhenee noin kahteen vuoteen. Sukupolvenvälin lyhentyminen nopeuttaa oleellisesti jalostettavien ominaisuuksien perinnöllistä edistymistä. Alkiot ovat jalostuksen ehdotonta kärkeä ja ne kannattaa siirtää vastaanottajiin mahdollisimman pian. Alkiot eivät kasva vasikoiksi typpisäiliöissä, joten alkioiden siirto heti tuoreena on tehokkain ratkaisu.

Alkiot ovat nopein tie hyviin tuloksiin ja niiden avulla edistyminen taloudellisesti tärkeissä ominaisuuksissa on rivakkaa. Uuden huippueläinaineksen saaminen karjaan on alkioiden avulla helppoa ja tautiturvallista. Alkioiden merkitys uudistuksessa onkin kasvussa. Alkiot ovat myös nopeampi keino vaihtaa rotua kuin risteytys.

Alkioilla saat nämä hyödyt:

 • alkioilla saat parasta mahdollista eläinainesta turvallisesti
 • saavutat nopeasti jalostustavoitteet
 • alkiokohtaiset tiineysprosentit ovat vakaat
 • odotusarvot parasta mahdollista
 • varmistat terveysominaisuudet ja rotupuhtauden
Osta alkio

Lähde mukaan alkioiden vastaanottajakarjaksi

Alkiontuotantomäärät Hollolan asemalla ovat hyvällä tasolla ja haemme lisää vastaanottajia tuottamillemme alkioille. Tekemällä sopimuksen VikingGeneticsin kanssa, saat jalostusohjelman parasta eläinainesta tilallesi ilmaiseksi. Kaikki alkioista syntyneet vasikat tullaan genomitestaamaan, ja noin 10% lehmävasikoista, sekä parhaat sonnivasikat, ostetaan takaisin VikingGeneticsille.

Mitä vastaanottajatilalta edellytetään?

 • Tuotosseurantaan ja Nasevaan kuulumista
 • Karjan hedelmällisyys on hyvällä tasolla
 • Mahdollisuutta vastaanottaa +20 alkiota / vuosi
 • Alkiotiineyksien tarkastamista ja ilmoittamista tietokantaan 2 kk sisällä siirtopäivästä
 • Syntyneiden alkiovasikoiden genomitestaamista ja nupouttamista

Paljonko tulee kustannuksia?

 • Alkiot ovat sopimustiloille ilmaisia
 • Pakastealkioille VikingGenetics hyvittää siirtomaksuun, tila maksaa vain Faban alkionsiirtojen käyntimaksun 65 €
 • Tuorealkioille VikingGenetics hyvittää käynti- ja siirtomaksun. Jos tuorealkioita ei tule tarpeeksi, siirretään pakastealkio ilmaiseksi.
 • Syntyneen vasikan genomitestauksen maksaa VikingGenetics

Mitä jos syntyy sonnivasikka?

 • Tila sitoutuu pitämään sonnivasikat genomituloksen valmistumiseen asti. Parhaat sonnivasikat ostetaan VikingGeneticsin hinnaston mukaan siementuotantoon. Ostamatta jääneet sonnivasikat laitetaan välitykseen tai teuraaksi.

Meille syntyi lehmävasikka, joka sai erinomaisen genomitestituloksen. Mitä siitä seuraa?

 • VikingGenetics ostaa noin 10% parhaista syntyneistä lehmävasikoista takaisin alkiotuotantoon. Muut lehmävasikat saavat jäädä tilan omistukseen. Tilalle maksetaan hiehosta VikingGeneticsin hinnaston mukainen korvaus. Alkiotuotannon jälkeen tilan on mahdollista ostaa hieho takaisin.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Johanna Aro, sähköposti joaro@vikinggenetics.com tai puhelin 040-7327480

VikingHolstein ja VikingRed hiehot ulkona