miksi sorkkaterveys on tärkeää?

Sorkkasairauksien aiheuttama ontuminen ja heikkous on yksi suurimmista ongelmista karjataloudessa. 
 Ontuminen on kolmanneksi yleisin syy teurastukselle hedelmättömyyden ja utaresairauksien jälkeen. Sorkkaongelmat eivät vain aiheuta kipua ja epämukavuutta karjalle, vaan niillä on suuri merkitys myös tilojen taloudelliseen tilanteeseen.  
  
Ontumisesta johtuvia korkeita kustannuksia ovat mm: 


· Hedelmällisyysongelmat
 · Eläinlääkäri- ja lääkekulut
· Estävien toimenpiteiden kustannukset
· Huonompi tuotos
· Teuraskustannukset
· Geneettisesti hyvien hiehojen menetyskustannukset
· Ylityö- ja työvoimakustannukset

Sorkkaongelmien kustannukset tapausta kohti vaihtelevat 60€ - 1310€ välillä. 

Oletko ajatellut sitä, kuinka paljon sorkkaongelmat maksavat sinulle?

Jos tavoitteenasi on terve, korkeatuotoksinen ja helppohoitoinen lehmä, joka pysyy karjassasi vuosia, sorkkaterveydestä on erittäin tärkeää huolehtia. 

Monet asiat vaikuttavat sorkkaterveyteen ja sorkkaongelmien ehkäisyyn. Sorkkahoito on yleinen käytäntö karjatilallisten keskuudessa sorkkasairauksien hoidossa ja ehkäisyssä. Ympäristöllisillä tekijöillä on myös suuri vaikutus sorkkaterveyteen. 
Tilan johdollisilla seikoilla, kuten ravinnolla, ruokintasuunitelmalla ja muilla ehkäisevillä toimilla esim. sorkkakylvyillä ja kalsiumhydroksidin käytöllä, on suuri vaikutus sorkkien kuntoon. Kaiken tämän lisäksi myös genetiikalla on avainrooli sorkkaterveydessä. 

Miten jalostuksella voidaan vaikuttaa sorkkaterveyteen? - Lue lisää