VikMate

Tavoitteena tuottava ja terve karja

VikMate-ohjelma on VikingGeneticsin ulkomaisille asiakkaille tarkoitettu työkalu, jolla voidaan parantaa karjan tuottavuutta siemennyssuunnitelman avulla. Ohjelma käyttää luotettavaa Interbull-dataa, sekä kaikki sonnit ovat luokiteltu NTM-asteikolla, jolloin jalostusarvot ovat tasapainossa tuottavuuden ja terveyden suhteen. VikMatella säädellään myös karjan sisäsiittoisuutta, ja saadaan informaatiota sekä dataa karjan perinnöllisestä kehittymisestä. 

• Perustuu todistetusti korkeatuottoisia ja terveitä lehmiä jalostavaan Pohjoismaiseen jalostusprofiiliin 
• Suunnitelma perustuu yksilöllisiin jalostustavoitteisiin karja- ja yksilötasolla. 
• Säännöstelee karjan sisäsiittoisuutta
• Arvioi karjaa 40 ominaisuuden mukaan 
• Täysin nettipohjainen ohjelma – ei erillistä ohjelma-asennusta
• Käyttää keskitettyä tietokantaa, joka sisältää kaikki mahdolliset käytettävät sonnit Interbull-listalta. Voit tehdä sonnien käyttölistat varastossasi olevien siemenannosten mukaan.