Rekisterinpitäjä
VIKINGGENETICS 
HEAD OFFICE DENMARK
Ebeltoftvej 16, Assentoft
DK-8960 Randers SØ
VIKINGGENETICS

SUOMEN TOIMIPISTE
Korpikyläntie 77
FI-15871 Hollola

 
Rekisterin yhteyshenkilö
marketing@vikinggenetics.com
 

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri / Kampanjarekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
VikingGeneticsin asiakas- ja kampanjarekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhteydenottojen hoitamiseksi sekä esimerkiksi kilpailupalkintojen lähettämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain 1989/503 11 §:ään ja henkilötietolain 1999/523 8 §:n 1 momentin alakohtiin 4) ja 5).


Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
 
- etu- ja sukunimi
- matkapuhelinnumero
- sähköpostiosoite
(- osoite, postinumero ja –toimipaikka)
 

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka kukin kuluttaja itse ilmoittaa kulloiseenkin kampanjaan / uutiskirjetilaukseen osallistuessaan.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta tietoja kolmansille osapuolille, eikä luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.Rekisterin käyttöoikeus myönnetään Vikinggeneticsin lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.


Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa ilmoitettuun s-postiosoitteeseen.


Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa ilmoitettuun s-postiosoitteeseen.


Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Rekisteriseloste päivitetty 7.6.2017


Evästeet / Cookies
Tämä sivusto käyttää evästeitä.


Mitä evästeet ovat?
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin lähettää selaimeen (esimerkiksi Firefox, Chrome tai Internet Explorer). Evästeen avulla verkkosivusto tai -palvelin kerää selaimelta tiettyjä rajallisia tietoja kävijästä.


Miten käytämme evästeitä?
Käyttämämme evästeet auttavat meitä muistamaan sinut, kun avaat sivuston uudelleen, mitä sivua tai sivuja tarkastelet sekä mahdolliset valinnat, jotka olet tehnyt. Näiden tietojen avulla voimme mukauttaa sinulle näkyvän sisällön tai estää tietyt asiat, kuten tietoja sisältävän ponnahdusikkunan näkymisen sinulle kahdesti.

Käytämme sivustolla useita erilaisia evästeitä. Ne vaihtelevat pysyvistä evästeistä (valintojesi muistaminen) lyhytaikaisiin eli istuntokohtaisiin evästeisiin, jotka vanhenevat, kun suljet selainikkunan.

Käytämme sivustollamme useita sosiaalisen median palveluita vierailijoiden vuorovaikutuksen parantamiseksi (esimerkiksi "Tykkää", "Jaa" tai "Twiittaa"). Jos käytät näitä sosiaalisia medioita, niiden evästeet voidaan asettaa sivustomme kautta ja liittää kyseisellä palveluntarjoajalla olevaan tiliisi. Palveluntarjoajat puolestaan voivat tietojen avulla mukauttaa tiettyjä mainoksia tai muokata sivunäkymiään sen perusteella, miten käytät heidän palvelujaan sivustollamme.
 
Voimme käyttää muita kolmannen osapuolen evästeitä (esimerkiksi Google) ja koota ja tallentaa niiden avulla nimettömiä tilastotietoja selaustavoista tai sivustokäyttäytymisestä demografisen käyttäjäprofiilin laatimiseksi. Nämä tiedot kerätään yhdessä muiden vierailijaa koskevien tietojen kanssa. On tärkeää huomata, että henkilöä ei voida tunnistaa näiden tietojen perusteella ja että tietoja käytetään vain raportointiin ja tilastointiin.


Entä jos en halua evästeitä?
Sinun ei ole pakko hyväksyä tämän sivuston evästeitä, ja useimmat selaimet mahdollistavat evästeiden käytön estämisen. Jos haluat tietää, miten se tehdään, katso ohjeet selaimen Ohje-valikosta tai ota yhteys järjestelmänvalvojaan. Huomaa, että jos estät evästeiden käytön tässä verkkosivustossa, tietyt palvelut tai sivut eivät ehkä ole käytettävissäsi tai eivät välttämättä toimi tarkoituksenmukaisesti.