Vahva luotto VikingGeneticsin eläinainekseen

Hannu Paanasen ja Mia Ikäheimon Kauniston tila Keiteleeltä valittiin vuoden 2019 VikingGenetics karjaksi.
VikingGenetics valitsi ensimmäistä kertaa vuoden VikingGenetics karjan Suomessa. Kriteereinä kisassa olivat muun muassa hyvä eläinaines ja katse tulevaisuuteen.  Hannu Paanasen ja Mia Ikäheimon luotsaama Kauniston tila on muutama vuosi sitten laajentunut, kehittyvä tila, jossa on HI-naaraita, tehdään alkionsiirtoja ja -huuhteluita ja myydään jalostusohjelmaan eläinainesta. Tilalta on lähtöisin sonni VH Lol.
Mia ja Hannu sanovat elävänsä parhaillaan elämänsä ruuhkavuosia. Haastattelupäivänä kaivinkone pörrää navetan takana. Edellisenä päivänä toinen rehusato saatiin talteen. 9-vuotias Onni-poika vietti viimeistä lomapäiväänsä ennen koulun alkua ja Hannu haki 3-vuotiaan Sisu-pojan hoidosta neljältä. Emännän Whatsapp laulaa koiraviestejä koiraharrastejoilta ja vanhimmalta pojalta, joka asuu jo omillaan. Vuonna 2016 valmistuneessa yhden robotin navetassa lypsää 64 lehmää. ”Maidontuotanto on meidän juttu, siihen haluamme panostaa, unohtamatta tietenkään yhteistä aikaa lasten kanssa.” 

Työjakoa navetassa

Hyvässä kunnossa ollut tila siirtyi vanhemmilta Hannulle 23 vuotta sitten. Mia toimi aiemmin Faban seminologina ja siirsi myös alkioita. Kauniston tilan emännäksi Miaa on voinut tituleerata vuodesta 2009. Tilalla on yksi ulkopuolinen työntekijä, joka hoitaa navettatyöt vuoroviikoin sukulaistilalla ja Kaunistossa. Tanja on huipputyöntekijä ja järjestely antaa mahdollisuuden keskittyä joka toinen viikko muuhun kuin rutiineihin navetassa.
 
Pariskunnan periaate työnjaosta on, että kumpikin pystyy tekemään kaikkea. Taustasta johtuen Mian vastuulla on enemmän kiimantarkkailu, hedelmällisyysasiat ja jalostus. Mia siementää itse, ja heillä on oma siemensäiliö käytössä. Hannu hoitaa metsätyöt, sekä enemmistön kone- ja ruokintatöistä. 

Ajan ja rahan panostukset harkiten

Mia ja Hannu pitävät kolmea asiaa tärkeinä kulmakivinä omassa yrityksessään. Investoinnit on mietittävä tarkkaan. Maidon alhainen hinta ohjaa pitämään kustannukset kurissa. Esimerkiksi koneiden hankintoja harkitaan tarkkaan. Jos kone olisi suurimman osan aikaa käyttämättömänä, käytetään ennemmin ostopalvelua. He teettävätkin mahdollisimman monet peltotyöt urakoitsijoilla.
 
Toiseksi on mietittävä, miten omaa aikaa käytetään tehokkaasti. On keskityttävä asioihin, jotka ovat omalla osaamisalueella. He luottavat mieluusti asiantuntijoihin muun muassa kirjanpidossa, tukihakemusten teossa ja budjetoinnissa. Hannu toteaa, että yhteistyökumppanit on mietitty tarkkaan, ja niiden valinta on osa ammattitaitoa. Tilan tuloksesta kiitos kuuluu myös hyville yhteistyökumppaneille.
 
Kolmanneksi raha tulee maidosta, joten he haluavat satsata eläinainekseen. Se tarkoittaa mitä suurimmassa määrin ennaltaehkäisevää työtä eläinten hyvinvoinnin ja terveyden suhteen. Ruokinta ja jalostus ovat avainasemassa. Niiden toteutukseen käytetään aikaa. 

Mia tuntee lehmät

Mian sydäntä lähellä on jalostus. Kun kierrämme katsomassa navetan puolella lehmiä, Mia latelee ulkomuistista lehmien nimet, suvut ja ominaisuudet.
 
Laajentumisvaiheessa lehmävasikoita saatiin X-Vik-siementä käyttämällä. Täydennyseläimiä ostettiin vain kolmelta tutulta tilalta. ”Nyt ollaan tilanteessa, että oikeasti saa jo ruveta valitsemaan eläimiä uudistukseen rankemmalla kädellä, ja sitä kautta on odotettavissa, että eläinaines parantuu meidän tavoitteiden mukaiseen suuntaan entistä nopeammin” Mia arvioi. ”Lihasonnin käyttöä voimme jatkossa lisätä”, Hannu jatkaa.
 
Kaunistossa on suurin osa holstein-lehmiä ja ayrshire on vähemmistönä. Isännän suosikkeja ovat enemmän holsteinit luonteensa takia ja Mian mieleen ayrshiret kestävyyden vuoksi. Holsteinit antavat enemmän tuotosta, mutta lopulta kun katsotaan kokonaisuus hedelmällisyys ja terveys mukaan lukien, niin rodut ovat tasaväkisiä taloudellisessa mielessä, he analysoivat.
 

Kaikki hyöty irti indekseistä

Mia ja Hannu hehkuttavat, miten valtava työ ja tietomäärä on indeksien laskemisen takana. Mia sai olla osa valtavaa koneistoa jo, kun ruksasi seminologina terveystietoja siemennyskorteista ja tietoja lähti eteenpäin isoon dataan. Suomella, yhdessä Tanskan ja Ruotsin kanssa, on maailman pisin historia hedelmällisyys- ja terveystietojen keräämisessä. Pariskunnalla on vahva luotto systeemiin. ”Indeksien hyödyntäminen ei ole vain numeroiden jalostamista. Minä olen nähnyt sen, miten indeksit toimivat käytännössä. Minulla on vahva luotto VG:n eläinainekseen”, Mia kertoo.
 
”Sonnishopin tarjonnasta löytyy varmasti kaikille mieleinen sonni. Meille ainakin on aina löytynyt.” Mia tilaa valitut sonnit vähintään kolmen kuukauden välein kotiinkuljetuksella.
 
Mia tekee jalostussuunnitelman ja sonneja valikoidessaan hän käyttää kaikkea saatavilla olevaa tietoa hyväksi. Kun sitä kerran on tarjolla runsaasti ja luotettavasti, miksi sitä ei hyödyntäisi. Mian valitsee mieluiten Viking-sonneja, joiden indeksien laskennassa hyödynnetään pohjolan lehmäpopulaatiosta saatavaa tietoa.
 
Genomiarvostelu avasi ihan uuden maailman. ”Genomi-indeksit ovat hyvin suuntaa antavia”, Mia ja Hannu kertovat kokemuksistaan. Tila genomitestaa kaikki syntyvät lehmävasikat, ja tätä kautta saa valita parhaat mahdolliset yksilöt uudistukseen. Tietoja käytetään hyväksi hiehojen parituskumppania valitessa. Parhaimmista hiehoista tuotetaan alkioita. 

Sonnivalinnassa kokonaisuus ratkaisee

Kauniston tilan lehmät ovat hyvärakenteisia, sekä utare- että jalkarakenteessa on edistytty aimoharppauksin. Jalostustavoitteista puhuttaessa esille nouseva utareterveys, hedelmällisyys, jalkarakenne, luonne, lypsettävyys, utarerakenne, keskiside, vetimien koko…toisin sanoen kokonaisuus ratkaisee. Sonneja valittaessa tasaisuus on toivottavaa. Kuitenkin lypsynopeus, terveys ja rakenne nousevat erityisesti esiin. Sopivilla parituksilla paikataan lehmien pienet heikkoudet. Holstein-lehmien koko ei saisi kasvaa enää ja lypsynopeus on robottitilalle tärkeää. ”Lehmien pitäisi olla keskitien kulkijoita, ei liian hitaita eikä nopeita – hitaat syövät robotin kapasiteettia ja liian nopeasti maitonsa antavat voivat olla herkkiä utaresairauksille”, Hannu aprikoi.
 
Mia innostui sorkkaterveysindeksistä, kun se muutama vuosi sitten ilmestyi. Sorkanhoitaja hoitaa kolme-neljä kertaa vuodessa koko karjan sorkat. Isäntäväki toteaa, että välillä on mennyt tosi pitkiä aikoja, ettei eläinlääkäriä ole tarvinut kutsua ollenkaan. Hyväsorkkaiset lehmät käyvät reippaasti lypsyllä ja syömässä. 

Huippuparituksia ja alkiohuuhteluja

Kauniston karjassa on VikingGeneticsiäkin kiinnostavaa geneettistä ainesta. Karjasta löytyy sonninemätasoisia lehmiä, joille lähetetään uusien huippusonnien siementä. Uutuudet ovat sellaisia, joita ei vielä ole käyttölistalla, joten on etuoikeutettua vastaanottaa niitä.
 
Kauniston tilalla tehdään myös alkiohuuhteluja ja -siirtoja. VikingGeneticsin kanssa on tehty myös muutamia sopimushuuhteluja. Pääosin käytetyt alkiot ovat tulleet näistä huuhteluista, mutta joitakin VikingEmbryo-ohjelman alkioitakin on siirretty.
 
Hannu toteaa, että alkiotoiminnassa pitää varautua vaihteleviin tuloksiin, eikä aina pääse selvyyteen mistä huono tulos johtuu. Joskus kaikki menee nappiin valmisteluissa, mutta silti alkiosaanto on laiha. Iloa antavat vastaavasti mahtavat onnistumiset, ja tuloksia tarkastaessa pitkällä aikavälillä ne ovat hienoja. Karjasta löytyy kiitettävästi alkiovasikoita.

Kauniston tila

  • Karjassa 140 eläintä, joista 20 on ayrshire- ja 120 holstein-rotuisia
  • Keskilehmäluku 64,8
  • 305 pv maitotuotos keskimäärin 12 230 kg, 4,1% rasva, 3,5% valkuainen
  • EKM 13 007 kg
  • Hiehojen keskipoikimaikä 23,9
  • Keskipoikimakerta 2,43
  • Keskipoikimaväli on 378 päivää
  • Peltoa 100 ha, josta omaa 60 ha ja 40 ha vuokrapeltoa
  • Metsää 100 ha

Viimeisimmät uutiset

Vahva luotto VikingGeneticsin eläinainekseen
Read more
03.09.2019
Elokuun arvostelut 
Read more
15.08.2019
Tärkeä tiedote - aiheettomia sähköposteja lähtenyt asiakkaille
Read more
07.06.2019
Nupot sonnit nostavat suosiotaan
Read more
07.06.2019
VikingGenetics hakee uutta toimitusjohtajaa
Read more
21.05.2019
Toukokuun arvostelut 
Read more
08.05.2019
Kestävää genetiikkaa Pohjolasta
Read more
22.03.2019
Nalle-tähtiä 
Read more
15.03.2019