Nupot sonnit nostavat suosiotaan

Kirjoittanut: Ruth Bønløkke Davis ja Anders Fogh, SEGES

Kiinnostus nupoja sonneja kohtaan on vahvassa kasvussa. Nupoja vasikoita periyttävien sonnien käytöllä vältytään vasikoiden nupoutukselta ja karja kehittyy kokonaisuudessaan sarvettomaksi geneettiseltä perimältään. Esimerkiksi Saksassa nupojen sonnien käytön suosio ja suuri kiinnostus niihin, on johtanut siihen, että Saksassa maitotilallisilla on suhteellisen suuri valikoima nupoja sonneja, joista valita. Pohjoismaissa valikoima on ollut paljon pienempi ja nupojen sonnien osuus jalostusohjelmissa on ollut vain noin 10%. Tämä on kuitenkin muuttumassa ja nupojen sonnien määrä kasvussa. 

Käytä parhaita nupoja sonneja


Vasikan nupouttamisen kustannukset, sisältäen työkustannukset, ovat noin 7€ per vasikka. Tuo summa vastaa suurin piirtein yhden NTM-pisteen rahallista arvoa, joka on noin 10€. (Tässä laskelmassa ei oteta huomioon nupouttamisen mahdollisesti aiheuttamia komplikaatioita.) Puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta katsottuna ei siis ole järkeä valita nupoa sonnia korkeamman NTM-arvon omaavan sonnin sijasta. Tilanne muuttuu kuitenkin, jos kyseessä on saman NTM-arvon omaavat sonnit, joista toinen on nupogeenin kantaja. Tällöin nupogeeninen sonni tarjoaa lisäetua verrattuna ns. tavalliseen sonniin. 

Nupon sonnin valitsemiseen voi olla muitakin syitä kuin säästö nupoutuskustannuksissa. Eettiset syyt ja eläinten hyvinvointi ovat nousseet koko ajan tärkeämmiksi. Vasikan nupoutus on suhteellisen vaivalloinen ja aikaavievä operaatio, joten ajan ja vaivan säästö on myös hyvä syy valita nupo sonni. Valitset nupon sonnin sitten mistä syystä tahansa niin on hyvä ymmärtää, miten nupous periytyy ja miten käyttää nupoja sonneja oikein. 

Tee strategisia valintoja 


Valitse korkean NTM-arvon omaavia nupoja sonneja ja käytä niitä strategisesti karjassasi, jotta saat maksimaalisen hyödyn nupoudesta eli mahdollisimman monta nupoa vasikkaa. Nupogeeni periytyy dominoivasti. Tämä tarkoittaa sitä, että jos eläin on geenin kantaja, eläimellä ei ole sarvia. Geenin dominoivuus tekee nupouden periyttämisen helpoksi ja täten nupojen eläimien saaminen karjaan on suhteellisen helppoa ja nopeaa.

Käyttämällä heterotsygoottia nupoa sonnia (P) sarvelliselle lehmälle, jälkeläisistä 50% ovat nupoja. Jos samalle lehmälle käytetään homotsygoottia nupoa sonnia (PP), kaikki jälkeläiset ovat nupoja (P). VikingGenetics kertoo sonnien nimissä ovatko sonnit heterotsygootteja vai homotsygootteja, esim. VH Monty P on heterotsygootti ja VR Henrik PP on homotsygootti nupoudessa. 

Nupouden periytyminen, kun käytetään heterotsygoottia (P) sonnia sarvelliselle lehmälle. POF = sarvellinen, POC = heterotsygootti nupo, POS = homotsygootti nupo 

Nupouden periytyminen, kun käytetään homotsygoottia (PP) sonnia sarvelliselle lehmälle. POF = sarvellinen, POC = heterotsygootti nupo, POS = homotsygootti nupo 
Jos parhaita nupoja sonneja käytetään jatkuvasti sarvellisille lehmille, nupojen eläinten määrä karjassa kasvaa geneettistä tasoa vaarantamatta. Jos lehmä on heterotsygootti nupo, on 50% sen vasikoista nupoja. Näille ei tarvitse käyttää enää nupoa sonnia. 

Korkean NTM-tason sonneja


VikingGeneticsillä on monia hyviä nupoja sonneja niin VikingRed kuin VikingHolstein valikoimassa. Useimmat sonneista ovat heterotsygootteja (P) ja niiden NTM-taso on yhtä korkea kuin markkinoiden parhaimpien sonnienkin. Homotsygoottien sonnien NTM-taso on hieman alhaisempi kuin muiden ja ne ovat usein läheisempää sukua keskenään. 

Yleisenä nyrkkisääntönä nupojen sonnien käytössä tulisi muistaa tämä: Käytä nupoja sonneja strategisesti ja älä tee kompromissia NTM-tasossa! 

Viimeisimmät uutiset

Tärkeä tiedote - aiheettomia sähköposteja lähtenyt asiakkaille
Read more
07.06.2019
Nupot sonnit nostavat suosiotaan
Read more
07.06.2019
VikingGenetics hakee uutta toimitusjohtajaa
Read more
21.05.2019
Toukokuun arvostelut 
Read more
08.05.2019
Kestävää genetiikkaa Pohjolasta
Read more
22.03.2019
Nalle-tähtiä 
Read more
15.03.2019
Helmikuun arvostelut 
Read more
08.02.2019
Ayrshiret ja holsteinit kilpasilla
Read more
04.02.2019