Ayrshiret ja holsteinit kilpasilla

alkuperäinen julkaisija Faba

Vieremällä sijaitseva Perkkiön tila ei ole nimensä mukainen takamaiden uudisniitty. Iisalmesta Ouluun johtava valtatie halkaisee maat ja seitsemän vuotta sitten valmistuneessa kahden robotin pihatossa on 130-päinen huippukarja. Viime vuonna Satu ja Tuomo Pulkan hienon karjan energiakorjattu keskituotos nousi 12 146 kiloon.

Satu, 45, ja Tuomo, 49, aloittivat 1998 yhteisen karjanpidon 30-päisellä ayrshire-karjalla. Faban asiakaspäällikkö Anita on ollut alusta alkaen mukana Perkkiön karjan jalostustyössä. ”Anita on tuttu jo kotitilaltani, joten yhteinen taival on ollut pitkä”, Satu kertoo.

Putken venytystä

Laajennus 50 lehmään tehtiin 2001 ja siitä eteenpäin lehmämäärä kohosi tasaisesti. ”Lypsyputkea aina vaan venytettiin”, Satu naurahtaa. Anitan ja jalostusasiantuntijoiden avulla karjaan saatiin huippuainesta, ja parhaimmillaan hiehoja oli kasvamassa kolmessa navetassa. Tällöin karjaan tulivat myös ensimmäiset holsteinit. 

”Lypsyrobotin näimme ensimmäisen kerran Kuopion Farmarissa 2001. Kymmenen vuoden kuluttua sellainen oli sitten meilläkin”, Tuomo kertoo. Uuden robottinavetan eläinaineksen hankintaan tehtiin 2010 aivan ensimmäisiä FabaINTO-sopimuksia. Olihan jo aiemmista eläinhankinnoista kertynyt runsaasti hyviä kokemuksia. Tällä keralla otettiin avuksi myös alkiohuuhtelut ja sukupuolilajiteltu siemen.

Piirustukset pöytälaatikossa

Uudessa navetassa lähdettiin liikkeelle 70 lehmällä ja seuraavana vuonna pääluku kasvoi 100 lypsävään. Nyt tuotannossa on lähes 130 lehmää ja keskituotos on yli 12 000 kiloa EKM. Laajennus on tulossa jossakin vaiheessa. ”Piirustukset ovat pöytälaatikossa, mutta tuleeko uusi halli hiehoille vai sekä hiehoille että umpilehmille? Sen ratkaisevat maidon hinta ja poikien mielipide”, Tuomo kertoo.
Eläinhankinnoissa ja jalostustavoitteena terveys on etusijalla. ”Kantapään kautta ollaan saatu oppia terveyden merkityksestä. Kaksi vuotta sitten aureus vei meiltä 20 lehmää. Silloin huomasimme pienuutemme”, Satu kertoo. 
Sadun puheissa terveys korostuu, mutta karjasta ja tuloksista näkee monipuolisen jalostuksen tulokset. Eläimet ovat tuottavia, terveitä ja helppohoitoisia. ”Anitan kanssa katsomme suvut ja minä valitsen jatkajat. Anita puolestaan tuntee tavoitteet, joten hän tilaa sopivat sonnit säiliöömme. Kaikki hiehovasikat genomitestataan ja Anita rakennearvostelee jokaisen ensikon”, Satu kertoo. 

Yläsavolaista ylpeyttä

”Käytämme sonneja hyvin monipuolisesti. Tietenkin omia sonneja VH Latua ja VH Ranea oli mukava käyttää. Suurin ilonaihe on kuitenkin entisten naapureiden sonnien, kuten VR Hashtagin ja VR Biisin, menestys. Täältä päin tulee niin hienoja eläimiä”, Satu iloitsee. Jalostus ei rajoitu vain sonneihin. VikingGeneticsin sopimushuuhteluja on tehty runsaasti ja Hollolasta tulleesta X-alkiosta on tuore tiineys.

Karjassa on selvä ayrshire-enemmistö ja todennäköisesti se sellaisena säilyy. Satu on rodun puolestapuhuja ja uskonvahvistuksena hänellä on asiasta selviä faktoja. ”Leikkimielinen ayrshire vs. holstein -kisa on jatkuvasti käynnissä. Vertaan siinä rotujen EKM-tuotosta. Tällä hetkellä ayrshiret johtavat sadalla kilolla. Tosin tulos perustuu viime kesän säilörehuun. Holsteinit ovat herkempiä heikkolaatuisille rehuille ja huippulaatuisilla rehuilla asetelmat kääntyisivät hieman holsteinien eduksi”, Satu toteaa. 

Aina on kehitettävää

Karjassa pitää olla aina joku kehityskohde, mutta ei liian monta kerrallaan. Nyt Sadun ja Tuomon tavoite on alentaa hiehojen poikimaikää kahdella kuukaudella 24 kuukauteen. Siihen pääsemiseksi kaikille hiehoille asennettiin Heatime-pannat. ”Satu lukee eläimiä hienosti, mutta me miehet tarvitsemme apuvälineitä. Välillä pojat ja minä menemme laput silmillä. Tämä pätee niin kiimojen, kuin myös pienien ruokintamuutosten huomaamiseen”, Tuomo kehuu. 

Tilan työt hoituvat omalla porukalla ja palkatulla karjanhoitajalla. Kaksospojat Ville ja Juho, 19, ovat innostuneita konemiehiä ja tilalle on hankittu kalustoa myös pienimuotoista urakointia ajatellen. Myös nuorimmainen Herkko, 13, hoitaa mönkijällä monia hommia. 

Urheilua ja edustusta

Vastapainoksi arjen askareille koko perhe harrastaa juoksua ja hiihtoa. Miesporukka käy lisäksi metsällä. Tuomo on jättänyt kunnalliset ja pankin luottamustoimet, mutta aktiivinen perhe ei ole päässyt eroon näistä tehtävistä. Nyt on Sadun vuoro edustaa alueen maidontuottajia ItäMaidon hallituksessa ja Valion hallintoneuvostossa. ”Kuuntelen, olen tuntosarvina ja vien viestiä eteenpäin”, Satu kuvaa nykyistä tehtäväänsä.

Maidontuotannon puolesta puhuminen näkyy myös Perkkiön tilan vierasmäärissä. Viimeisin tapahtuma tilalla oli heinäkuinen Äpyliähvääri, jonne kerääntyi karjaväkeä ja tuotannosta kiinnostuneita vieraita yli 400. ”


Perkkiö, Vieremä
Omistajat Tuomo ja Satu Pulkka
Pojat Ville, Juho ja Herkko
Kahden robotin pihatto vuodelta 2011
Ayrshirejä 65 %, holsteineja 35 %
Keskituotos 130: 12 146 kg EKM
Peltoa 163 ha, josta omaa 110 ha. Lisäksi sopimustuotantoalaa 20 ha. Kaikki nurmella, metsää 150 ha
Tilalla on yksi palkattu karjanhoitaja


Viimeisimmät uutiset

Helmikuun arvostelut 
Read more
08.02.2019
Ayrshiret ja holsteinit kilpasilla
Read more
04.02.2019
Genomitesti paljastaa geenivirheet
Read more
21.01.2019
Eläintenhoitaja Hollolaan
Read more
09.01.2019
LD-projekti jatkaa GenVik-projektina
Read more
19.12.2018
Kotirinteen tilalla alkiot ovat jalostuksen kulmakivi
Read more
12.12.2018
Uudistunut NTM
Read more
08.11.2018
Marraskuun arvostelut
Read more
08.11.2018