Uudistunut NTM

Entistä ehompi NTM tähän päivään ja tulevaisuuteen!

Marraskuun NAV-arvosteluun tehtiin useita pieniä muutoksi. Niiden vaikutukset eivät ole suuria koko lehmäpopulaatiota ajatellen. Korrelaatio vanhaan kokonaisjalostusarvoon on korkea, mutta monet pienet muutokset saattavat aiheuttaa yksittäisten eläinten kohdalla suuriakin eroja aiempaan kokonaisjalostusarvoon.

Kestävyys on tärkeimpiä ominaisuuksia. Sillä on suuri merkitys lehmän elinikäistuotokseen. Uudessa NAV-arvostelussa annetaan entistä enemmän painoa kolmannen tuotoskauden tuloksille ja samalla kevennettiin ensimmäisen kauden painoarvoa. Näillä vanhempien yksilöiden tuloksilla on myös suuri merkitys nuorempien polvien genomiarvojen laskentaan ja niiden luotettavuuteen.

Maidon hinnoittelu nostaa etenkin rasvan arvoa. Uusi tuotosindeksi lisää kuiva-aineen painotusta ja lisää rasvan merkitystä suhteessa valkuaiseen. Tuotannon kasvattaminen on edelleenkin tärkeää, mutta kuiva-aineiden pitoisuuksien kasvattaminen saa tulevaisuudessa yhä enemmän merkitystä karjatalouden tuottavuudessa. On arvioitu, että etenkin rasvapitoisuuksien tärkeys korostuu tulevaisuuden maitomarkkinoilla. 
Punaisten kokoindeksi kertoo nyt jälkeläisten koosta. Aiempi kuvasi enemmänkin niiden runkoa. Nyt sekä punaisilla että holsteineilla korkea kokoindeksi kertoo runkomitoiltaan isoista jälkeläisistä. Indeksiä ei voi käyttää rungon jalostamiseen. Punaisten hedelmällisyysindeksi sai entistä suuremman painon ja holsteinien utarerakenteessa kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota keskisiteeseen. Sonnin kohdalla muutokset olivat ehkä hieman odotettua pienempiä. Lähinnä muutamien sonnien arvojärjestys vaihtui.

Uusi Faban käyttölista tulee voimaan 1.12.2018. Monet huiput ovat jo verkkokaupassa ja uusia tulee sitä mukaan, kun niiden siementuotanto käynnistyy.

Viimeisimmät uutiset

Kotirinteen tilalla alkiot ovat jalostuksen kulmakivi
Read more
12.12.2018
Uudistunut NTM
Read more
08.11.2018
Marraskuun arvostelut
Read more
08.11.2018
VikingGenetics avaa kolmannen tytäryhtiönsä Saksaan
Read more
20.09.2018
VH Chaccan jälkeläisillä havaittu jalkojen virheasentoja
Read more
30.08.2018
Elokuun arvostelut
Read more
09.08.2018
Toukokuun arvostelut
Read more
03.05.2018
Käytetyimmät sonnit 2017 
Read more
22.02.2018