Uudistunut NTM

Entistä ehompi NTM tähän päivään ja tulevaisuuteen!

Marraskuun NAV-arvosteluun tehtiin useita pieniä muutoksi. Niiden vaikutukset eivät ole suuria koko lehmäpopulaatiota ajatellen. Korrelaatio vanhaan kokonaisjalostusarvoon on korkea, mutta monet pienet muutokset saattavat aiheuttaa yksittäisten eläinten kohdalla suuriakin eroja aiempaan kokonaisjalostusarvoon.

Kestävyys on tärkeimpiä ominaisuuksia. Sillä on suuri merkitys lehmän elinikäistuotokseen. Uudessa NAV-arvostelussa annetaan entistä enemmän painoa kolmannen tuotoskauden tuloksille ja samalla kevennettiin ensimmäisen kauden painoarvoa. Näillä vanhempien yksilöiden tuloksilla on myös suuri merkitys nuorempien polvien genomiarvojen laskentaan ja niiden luotettavuuteen.

Maidon hinnoittelu nostaa etenkin rasvan arvoa. Uusi tuotosindeksi lisää kuiva-aineen painotusta ja lisää rasvan merkitystä suhteessa valkuaiseen. Tuotannon kasvattaminen on edelleenkin tärkeää, mutta kuiva-aineiden pitoisuuksien kasvattaminen saa tulevaisuudessa yhä enemmän merkitystä karjatalouden tuottavuudessa. On arvioitu, että etenkin rasvapitoisuuksien tärkeys korostuu tulevaisuuden maitomarkkinoilla. 
Punaisten kokoindeksi kertoo nyt jälkeläisten koosta. Aiempi kuvasi enemmänkin niiden runkoa. Nyt sekä punaisilla että holsteineilla korkea kokoindeksi kertoo runkomitoiltaan isoista jälkeläisistä. Indeksiä ei voi käyttää rungon jalostamiseen. Punaisten hedelmällisyysindeksi sai entistä suuremman painon ja holsteinien utarerakenteessa kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota keskisiteeseen. Sonnin kohdalla muutokset olivat ehkä hieman odotettua pienempiä. Lähinnä muutamien sonnien arvojärjestys vaihtui.

Uusi Faban käyttölista tulee voimaan 1.12.2018. Monet huiput ovat jo verkkokaupassa ja uusia tulee sitä mukaan, kun niiden siementuotanto käynnistyy.

Viimeisimmät uutiset

VikingGenetics hakee uutta toimitusjohtajaa
Read more
21.05.2019
Toukokuun arvostelut 
Read more
08.05.2019
Kestävää genetiikkaa Pohjolasta
Read more
22.03.2019
Nalle-tähtiä 
Read more
15.03.2019
Helmikuun arvostelut 
Read more
08.02.2019
Ayrshiret ja holsteinit kilpasilla
Read more
04.02.2019
Genomitesti paljastaa geenivirheet
Read more
21.01.2019
Eläintenhoitaja Hollolaan
Read more
09.01.2019